Coaching Skills Intensive

Coaching Skills Intensive to 3-dniowy intensywny trening umiejętności coachingowych skoncentrowany na przekazaniu technik, metod i narzędzi celowego i inspirującego rozmawiania w biznesie. Ten program to nauka dialogu, który rozwija rozmówcę, pozwala mu przyjrzeć się swoim planom i aspiracjom z nowych perspektyw, pomaga lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie biznesowe i jednocześnie prowadzi do jasno określonych celów i rezultatów poprzez zaplanowanie i wdrożenie konkretnych działań.

Ważne informacje o programie

Jeżeli brakuje Ci jakiś informacji jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

Najbliższe edycje

Aby zobaczyć kiedy i gdzie odbywają się najbliższe edycje przejdź do naszego kalendarza.

odbiorcy

Dla kogo?

Czerpiąc z różnorodności talentów, zasobów, doświadczeń i punktów widzenia oraz umiejętnie nią zarządzając do naszego intensywnego programu zapraszamy:

 • liderów zarządzający, chcących podnosić umiejętności przywódcze poprzez rozmowy rozwojowe,
 • managerów i team leaderów, chcących stosować rozmowy coachingowe w swoich zespołach,
 • liderów HR oraz HR Business Partnerów, chcący dowiedzieć się, jak jeszcze efektywniej wspierać rozwój ludzi w organizacjach.

ZAKRES MERYTORYCZNY

Co zawiera program?

Nasz trening został tak zaprojektowany, by jak najpełniej odpowiedzieć na wyzwania współczesnych managerów oraz liderów. Zawiera zatem zarówno elementy niezbędnej wiedzy teoretycznej w postaci pigułek wiedzy oraz sesji symulacyjnych – demo a także zróżnicowane formy ćwiczeniowe – zadania indywidualne, zadania w parach i małych podgrupach czy moderowane dyskusje.

Treści programowe przewidziane w ramach treningu obejmują:

Wstęp do metody coachingowej
 • typy rozmów w biznesie,
 • definicja i główne założenia rozmów rozwojowych,
 • zastosowania rozmów coachingowych w biznesie.
Rozmowa rozwojowa prowadzona metodą coachingową
 • zasady,
 • elementy rozmowy rozwojowej,
 • wiedza, umiejętności i postawa coacha.

Sesje demo coachingu wraz z grupowym omówieniem

Trening umiejętności:
 • zarządzanie rozmową i sobą w dialogu,
 • zadawanie pytań do sedna i słuchanie wielopoziomowe,
 • formułowanie celów i wyznaczanie rezultatów,
 • dokonywanie przeglądu postępów,
 • docenianie postępów, wzmacnianie motywacji rozmówcy do rozwoju.
Zasady, techniki i metody oraz ćwiczenia w parach z prowadzenia rozmów
 • rozmowa o dążeniach, celach i aspiracjach,
 • rozmowa o rzeczywistości, sytuacji dzisiejszej, posiadanych zasobach,
 • rozmowa o opcjach i kierunkach działania, o tworzeniu możliwych rozwiązań,
 • rozmowa o decyzjach dotyczących działania, formułowaniu zobowiązań i planie ich realizacji.

cena programu

2800 zł

Netto (+23% VAT)

cena dotyczy programu prowadzonego w języku polskim

5% przy zgłoszeniu do 30.04.2024

– 10% przy zgłoszeniu dwóch osób w tej samej edycji

Rabaty nie łączą się.

KORZYŚCI

Po co?

Uczestnik programu Coaching Skills Intensive:

 • Rozwinie umiejętność sięgania po różne typy rozmów o charakterze coachingowym, w zależności od sytuacji oraz potrzeb rozmówcy,
 • Nauczy się skutecznie kierować rozmową poprzez znajomość etapów rozmowy coachingowej
  i funkcji każdego z nich.
 • Doświadczy coachingu i będzie wiedział w jaki sposób zastosować metody i techniki coachingowe w codziennych sytuacjach managerskich. Zdobycie wprawy i swobody w korzystaniu z coachingu na co dzień, wymagać będzie jednak treningu w codziennych sytuacjach zawodowych poza sesjami szkoleniowymi.
 • Zwiększy swoją świadomość tego, jak się komunikuje z innymi, jakie ma nawyki w prowadzeniu rozmów i określi priorytety w tym, co potrzebuje wzmocnić lub ograniczyć, aby prowadzić rozmowy coachingowe.
 • Będzie potrafił odróżnić rozmowę coachingową od innych narzędzi managerskich i sięgać po nią
  w określonych sytuacjach, adekwatnie do celu spotkania z pracownikiem.

Oferta:

 • 3-dniowy trening umiejętności komunikacyjnych i przywódczych prowadzony przez 2 doświadczonych trenerów coachingu akredytowanych w IFC w grupach max 14 osób. Warsztaty obejmują: naukę i praktykę nowych technik oraz narzędzi coachingowych.
 • Indywidualne wsparcie Tutora przed oraz po warsztacie.
 • 4 webinary prowadzone przez doświadczonego trenera coachingu.
 • 1 superwizja grupowa dotycząca formułowania celów
 • Możliwość pracy rozwojowej study-buddy (z innym uczestnikiem).
 • Dostęp do materiałów rozwojowych online, pigułek wiedzy video oraz treningu prowadzenia rozmów feedback z wirtualnym współpracownikiem – avatarem.

Prowadzący:

Anna Pyrek

Rola w programie: Trener, superwizor

Executive coach, mentor, trener, pasjonatka autentycznego przywództwa partycypacyjnego. Certyfikacja coachingowa ICF MCC.

czytaj więcej

Szymon Herbeć

Rola w programie: Superwizor

Executive coach, mentor, trener, edukator i pasjonat mentoringu. Certyfikacja coachingowa ICF PCC.

czytaj więcej

Katarzyna Mętlak

Rola w programie: Trener, superwizor

Trener coachingu i przywództwa. Executive coach i liderka przywództwa opartego na partnerstwie biznesowym i zaufaniu. Certyfikacja coachingowa ICF PCC.

czytaj więcej

Tomasz Sławiński

Rola w programie: Trener, superwizor

Coach biznesowy, zespołowy oraz praktyk w realizacji indywidualnych programów coachingowych. Certyfikacja coachingowa ICF PCC.

czytaj więcej

Anna Rajtar-Klepuszewska

Rola w programie: Superwizor

Coach, mentor, trener, facylitator. Certyfikacja coachingowa ICF PCC

czytaj więcej

kontakt

Opiekun programu

Agata Trzebińska

Kingmakers™ Academy Manager

+ 48 607 220 055

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

X