masterclass

Etyka w pracy coacha

Przekroczyć nieprzekraczalne, czyli jak być profesjonalnym „C”oachem w świecie VUCA?

Dzisiejszy świat stawia przed coachami wiele wyzwań: jak prowadzić biznes, jak trafić do klientów, jak się wyróżnić, jak być profesjonalnym coachem? I kolejne choć nie ostatnie wyzwanie: jak być autentycznym w świecie pełnym rozbieżnych oczekiwań?

Świat coacha jest jednak wyjątkowym światem, bo u jego fundamentów leżą wartości osobiste i zawodowe oraz kodeks etyczny. Te trzy elementy tworzą etykę coacha, która, jeśli jest autentyczna i spójna z nim samym, wpływa na całe jego życie zawodowe i prywatne.

Celem warsztatu jest pogłębienie wiedzy nt. praktycznej etyki coacha, ostatnich zmian w Kodeksie Etyki ICF wprowadzonych w życie na początku 2020 r. wraz ze stojącymi za nimi wartościami i założeniami.

Aby osiągnąć cel główny, podczas warsztatu zostaną również zrealizowane cele pośrednie takie jak: zrozumienie charakterystyki cyfrowego świata VUCA i jego wpływu na praktykę coachingową, świadomość faktu, że każdy człowiek, tak coach, jak i jego klient, działają i dokonują wyborów na podstawie wybranej teorii etycznej, że różnią się one przyjętym obrazem świata i fundamentalnymi wartościami. Taka  wiedza wpłynie na rozszerzenie perspektyw uczestników dotyczących budowania wszelkich relacji, komunikacji oraz stylów zarządzania czy przywództwa.

Pogłębiona świadomość etyczna siebie, wiedza nt. świata oraz aspekty dotyczące źródeł decyzji człowieka doprowadzą uczestników do konkluzji jak być profesjonalnym Coachem przez duże „C” w świecie, który jest światem VUCA.

Ważne informacje o masterclass

Jeżeli brakuje Ci jakiś informacji jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

ODBIORCY

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do:

 • coachów na wszystkich poziomach akredytacji,
 • studentów coachingu,
 • managerów/kierowników/dyrektorów
 • oraz pracowników HR, którym bliskie jest budowanie coachingowej kultury organizacji

umiejętności

Nauczysz się:

 • Demonstrować etyczną praktykę: rozumieć i konsekwentnie stosować etykę i standardy coachingowe
 • Wcielać w życie coachingowy sposób myślenia
 • Utrzymywać obecność coachingową
 • Ułatwiać wzrastanie klienta

MERYTORYKA

Program warsztatu:

 • Budowanie organizacji na bazie wartości
 • Wartości osobiste/zawodowe
 • Nowy Kodeks Etyczny ICF
 • Charakterystyka i wyzwania świata VUCA dla coachów i menedżerów
 • Po co nam etyka?
 • Jaka etyka Ciebie prowadzi?

  rezultaty

  Otrzymasz:

  • Pogłębioną świadomość siebie jako człowieka i jako coacha
  • Rozszerzoną i zinterioryzowaną wiedza nt. etyki coacha i jej wpływu na praktykę coachingową
  • Wartości i założenia stojące za zmianami w Kodeksie Etycznym ICFu
  • Znajomość zmian w KE
  • Analizę case studies w kontekście Uaktualnionego KE

  KORZYŚCI

  Dlaczego warto wziąć udział?

  Prowadząca jest jedynym coachem w Polsce zajmującym się systematycznie i systemowo etyką, w szczególności etyką coacha, pracującą jednocześnie aktywnie jako coach na czterech kontynentach. Oprócz procesów coachingowych i szkoleń, przez ostatnie 1,5 roku uczestniczyła w pracach 25 osobowego zespołu doświadczonych coachów z całego świata w ICF Code of Ethics Review Team. Efektem tego zaangażowania jest uaktualniony Kodeks Etyczy ICF. Ten warsztat jest jedną z niewielu okazji, aby poznać kulisy zmian oraz fundamentalne wartości i globalne wyzwania stojące na nimi. Jest też unikalną szansą na głęboką, autentyczną pracę z własnym obrazem świata, założeniami etycznymi, na bazie których każdy z uczestników działa oraz pogłębieniem świadomości poziomu realizacji własnych wartości. Wszystkie te elementy wpływają na profesjonalizm coacha i jego spójność jako człowieka.

  cena Masterclass

  379 zł

  netto (+23% VAT)

  Prowadząca

  dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha PCC

  Ekspert z zakresu leadership i team coachingu oraz szkolenia z coachingu,
  szkolenia z przywództwa, komunikacji i motywacji

  Rozwiń pełen profil

  Ponad 2400 godzin coachingowych, ponad 6000 godzin szkoleniowych

  Tatiana zajmuje się tylko tym, co jest jej autentyczną pasją, jej flow i zawsze dąży do doskonałości (która dla niej nie jest punktem lecz niekończącą się drogą). W ten sposób podchodzi też do coachingu. Jej szkoleń nie da się zapomnieć. Bo jeżeli szkoli z jakiejś tematyki to oznacza, że zrobił ogromny research, dotarła do wszelkich źródeł i ma wiedzę (i doświadczenie) 360 stopni.

  Jej wyjątkowość jako trenera i coacha jasno pokazuje wybór na głównego trenera w projekcie szkoleniowo-coachingowym dla zarządu jednej z międzynarodowych spółek. Ogłoszono konkurs na trenera/coacha, który prowadziła globalna firma szkoleniowa, a uczestniczyło w nim ponad 150 os. z całej Polski. Wszyscy kandydaci musieli spełnić bardzo wygórowane wymagania wstępne. Po kilku etapach Tatiana została jednogłośnie wybrana do prowadzenia projektu, zarówno przez firmę szkoleniową, jak i przez zarząd organizacji. Szkolenie zakończyło się wielkim sukcesem, a jej oceny jako trenera były najwyższe w historii tej firmy szkoleniowej.

  Obszary specjalizacji:

  • Leadership coaching
  • Executive coaching
  • Team coaching
  • Szkolenia zespołów – HPT
  • Leadership development

  Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia:

  • Coach PCC, akredytacja ICF
  • StandOut Strengths Coaching
  • 360o Global Leader of the Future
  • Transforming Communication

  Wybrani Klienci:

  Atmoterm, Cisco, Leonardo, Polpharma, Polfa Warszawa, 3M, Bank Zachodni WBK, Gmina Zabierzów, Alior Bank

  kontakt

  Opiekun programu

  Agata Trzebińska

  Kingmakers™ Academy Manager

  + 48 607 220 055

  Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

  Zgody marketingowe

  Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

  X