Szymon Herbeć, PCC

EXECUTIVE & TEAM COACH, MENTOR, TRENER, SUPERWIZOR, CERTYFIKACJA COACHINGOWA ICF PCC

Doświadczenie: ponad 1700 godzin coachingu (indywidualnego i grupowego), ponad 300 godzin mentoringu biznesowego, ponad 6000 godzin szkoleniowych, ponad 200 godzin superwizji.

Profil zawodowy

Od ponad 25 lat, w tym 15 lat w roli lidera, zajmuje się swoją największą pasją: motywowaniem i rozwojem ludzi i organizacji. Jest partnerem zarządzającym w Kingmakers™ – eksperckiej marki wspierającej rozwój przywództwa indywidualnego, zespołowego oraz organizacyjnego. Posiada doświadczenie bycia liderem w różnorodnych  środowiskach, takich jak korporacje, organizacje pozarządowe, własne przedsiębiorstwo i organizacja edukacyjna. W czasie swojej kariery zawodowej wielokrotnie kierował lub współtworzył innowacyjne projekty biznesowe w obszarach bankowości, IT i edukacji. 

Jest co-founder’em spółki rozwijającej platformę budowania umiejętności interpersonalnych przy wykorzystaniu Virtual Reality. Projektuje i realizuje programy rozwojowe dla zespołów i liderów, potrafi skutecznie łączyć zarówno podejście do rozwoju biznesu oparte na dążeniu do zdobywania wymiernych wyników, przy jednoczesnym wspieraniu ludzi w osiąganiu ich indywidualnych celów.

Jako coach i trener pracuje zwykle z wyższą i najwyższą kadrą zarządzającą.  Wykorzystuje synergię efektywnych metod, takich jak coaching, mentoring oraz autorskie metody działań rozwojowych. Wspólnie z klientem poszukuje rozwiązań kompleksowych, skutecznych i jednocześnie dopasowanych do jego potrzeb i możliwości osobowościowych. Posiada unikalną umiejętność koncentrowania się równolegle na szczegółach, a także dostrzegania rzeczy w szerokim horyzoncie z możliwością pracy nad różnymi perspektywami. Potrafi dostrzec potencjał w integracji przeciwieństw i pozornych sprzeczności, dążąc do najbardziej optymalnej i satysfakcjonującej strategii przy zachowaniu pełnej swobody wyboru Klienta.

Kontakt:

+48 501 479 729

Najchętniej koncentruje się na projektowaniu kompleksowych programów rozwojowych dla organizacji, szkoleniu mentorów oraz indywidualnej i grupowej pracy z liderami. Od wielu lat zaangażowany w programy wspierające inicjatywy społeczne, w których wdraża rozwiązania mentoringowego wspierające osiąganie strategicznych celów. Od 2009 jest aktywnym uczestnikiem organizacji branżowych, w tym EMCC i ICF, w którym pełnił rolę Członka Zarządu polskiego oddziału. 

Klienci cenią go za wymagające i celne pytania, otwartość i empatię połączoną z widzeniem obranego celu.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Obszary specjalizacji

 • Projektowanie, wdrażanie i prowadzenie programów mentoringowych, edukacja i superwizja uczestników tych programów.
 • Executive coaching w obszarze rozwoju przywództwa, stylów zarządzania, przygotowania do objęcia nowej roli, budowanie silnych i efektywnych zespołów.
 • Coaching zespołowy dla Zarządów i innych strategicznych zespołów w obszarze budowania i wdrażanie strategii, przewodzenia zmianie, formułowania i wdrażania zasad strategicznej współpracy.

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia

 • International Coach Federation – certyfikacja na poziomie PCC
 • Leadership Development Intensive (LDI) – Scherer Leadership International
 • Certyfikowany Trener Akademia Trenera Biznesu OSH Kontrakt
 • Certyfikowany Coach CoachWise™
 • Inspira 360 – certyfikowany konsultant badania
 • Magister, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

 • 2016 – obecnie – Partner Zarządzający firmy Kingmakers™
 • 2010 – obecnie – właściciel – Inspiration Partners
 • 2015 – 2016 – Dyrektor Programowy Centrum Mentoringu CoachWise™
 • 2007 – 2010 Szef linii produktowej Internet Payments – Inteligo Financial Services SA
 • 2005 – 2007 Szef projektu wdrożenia bankowości internetowej Kredobank Ukraina – Inteligo Financial Services SA
 • 2004 – 2005 Regionalny Dyrektor Sprzedaży – Inteligo Financial Services SA

Wybrani Klienci według branż

 • BUDOWLANA/REAL ESTATE: Cushman & Wakefield, JLL, PZN
 • DORADZTWO: PWC, E&Y, Deloitte, CMS, Accenture, Crido, Allen&Overy
 • FARMACEUTYCZNA / MEDYCZNA: Bayer, Sanofi
 • FINANSOWA: mBank, AXA, UNIQA, PZU, BNP Paribas, Santander, ING, NatWest, BGŻ, Volkswagen Financial Services, EFL
 • FMCG /RETAIL: Asahi Beer – Kompania Piwowarska, Danone, Żywiec, Ovita – Nutricia, Philip Morris International, Lotte Wedel, JTI, JTI GBS
 • IT/TELCO/NOWE TECHNOLOGIE: Fujitsu Technology Solutions, Innogy Polska
 • MEDIA: Agora, Grupa Wirtualna Polska
 • PRZEMYSŁOWA/PRODUKCYJNA: Ardagh Glass, BSH, Orlen, Sanito, FOSS
 • SEKTOR PUBLICZNY: Uniwersytet Łódzki, Urząd Miasta Marki, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 • INNE: CircleK, DHL
Shares
Share This
X