program

Become a Business Coach

Become a Business Coach to modułowy program coachingu biznesowego stworzony w oparciu o działania i doświadczenie Kingmakers™ dotyczące wspierania rozwoju przywództwa w organizacjach. Projektując go postawiliśmy na kompleksowe przygotowanie przyszłych coachów do pracy z biznesem i w biznesie.

Become a Business Coach to, akredytowany przez ICF na poziomie Level 1, modułowy program coachingu biznesowego stworzony w oparciu o działania i doświadczenie Kingmakers™ we wspieraniu przywództwa w organizacjach. Projektując go postawiliśmy na kompleksowe przygotowanie przyszłych coachów do pracy z biznesem i w biznesie. Absolwenci kursu uzyskują 99, wymaganych do indywidualnej certyfikacji, akredytowanych godzin edukacji coachingowej.

Wszyscy nasi trenerzy stale aktywnie pracują z kadrą zarządzającą i managerami prowadząc coaching indywidualny, grupowy, mentoring i sesje szkoleniowe a w tej pracy wykorzystują z sukcesem dokładnie te same modele i aktualną wiedzę, których uczymy w tym programie.

Program Become a business coach jest propozycją jednej z możliwych ścieżek rozwoju coacha. Może być realizowany w całości zgodnie z poniższą ofertą lub każdy z Uczestników może zaprojektować swoją własną ścieżkę „al la carte”. Aby zapoznać się z ofertą poszczególnych modułów wejdź do szerszego opisu wybranego modułu.

01. Experience Coaching:

Program ma na celu dokładne zapoznanie się ze światem coachingu, od wiedzy akademickiej do każdego praktycznego aspektu sztuki. Trenerzy zapewnią uczestnikowi indywidualne doświadczenie, najlepiej dostosowane do jego talentów i potrzeb. Absolwenci są gotowi zastosować umiejętności wspierające rozwój ich klientów za pomocą szerokiego wachlarza profesjonalnych narzędzi i modeli, ze szczególnym naciskiem na niuanse komunikacyjne.

WIĘCEJ ›

02. Talenty w coachingu i mentoringu:

Warsztaty te są zaproszeniem dla uczestników do poszerzania i pogłębiania wiedzy na temat talentów i roli, jaką odgrywają we wspieraniu innych w ich rozwoju. Proponowane tutaj podejście oparte na sile jest odwróceniem i uzupełnieniem metod skoncentrowanych na słabościach, które należy przezwyciężyć. Dzięki metodom i technikom przedstawionym w tym module, praktycy coachingu będą mogli wykorzystać talenty jako siłę napędową zmian projektowanych przez swoich klientów.

WIĘCEJ ›

03. Jak wygrać casting w biznesie:

Warsztat ten jest w całości poświęcony budowie i przebiegowi pierwszej sesji coachingowej. Został on opracowany w oparciu o wspólne lata doświadczeń zebranych przez zespół praktyków, aby pomóc innym coachom wprowadzić swoje umiejętności na rynek i nawiązać owocne relacje. W rzeczywistości coach ma często bardzo ograniczony czas na zaprezentowanie siebie i swojego rzemiosła podczas wstępnej sesji z Klientem i podczas tego warsztatu pokażemy jak najlepiej wykorzystać ten czas.

WIĘCEJ ›

04. Rozmowa trójstronna w coachingu:

Niektóre sytuacje biznesowe wymagają szczególnej formy pracy: coachingowej rozmowy trójstronnej, która zazwyczaj odbywa się między klientem, coachem i przełożonym. Jej cele są różne, ale przeważającym zamiarem jest ułatwienie lepszego zrozumienia i wyjaśnienia wzajemnych oczekiwań. Moduł ten zapewnia uczestnikom narzędzia dostosowane do tych szczególnych okoliczności oraz możliwość przećwiczenia ich i otrzymania informacji zwrotnej.

WIĘCEJ ›

05. Siła Twojego głosu w coachingu:

W Kingmakers™ Academy uczymy celowego, skutecznego i inspirującego dialogu. Podchodzimy do rozmowy tak, jakby była jednocześnie sztuką i rzemiosłem.

Warsztaty dedykowane są coachom, trenerom i menedżerom zainteresowanym zwiększeniem swojej osobistej świadomości głosu, szczególnie w coachingi i dialogu rozwojowym. Warsztat zaprojektowany jest w taki sposób, aby obejmował zarówno podstawowe techniczne aspekty rzemiosła głosowego, jak i głównie jego wpływ na tożsamość osobistą coacha, a także jego wpływ na innych. Do udziału zaproszony jest każdy, kto chce być w stanie świadomie budować przekaz i lepiej utrzymać uwagę słuchaczy podczas coachingu i rozmowy rozwojowej.

WIĘCEJ ›

06. On-Board Coaching:

Nasilone procesy w biznesie wymuszają szybszą adaptację do zmieniającej się rzeczywistości i powodują dużą ilość zmian personalnych: restrukturyzacje, połączenia zespołów, nowe projekty, awanse, degradacje. Obecnie już ponad 40% coachingów biznesowych to wdrożenie do nowej roli, czyli ON-BOARD COACHING. Program dotyczy zastosowania podejścia, narzędzi i procesu coachingowego w konkretnym kontekście biznesowym, jakim jest zmiana roli: awans, nowa firma, dołączenie do zespołu projektowego, objęcie nowego stanowiska, czyli każda zmiana miejsca w systemie relacji, zadań, priorytetów i oczekiwanych rezultatów. Podczas tego kursu zapraszamy profesjonalnych coachów, menedżerów, specjalistów i konsultantów HR do opanowania modeli i narzędzi zaprojektowanych i przetestowanych w prowadzonych przez nas programach ON-BOARD coachingu.

WIĘCEJ ›

Liczba godzin kontaktu ucznia zawartych w programie

Główni instruktorzy

Anna Pyrek, ICF MCC

Kingmakers™ Academy Program Director

Szymon Herbeć, ICF PCC

Katarzyna Orzeszek, ICF PCC

Sukhy Bains, ICF PCC

Boris Prigmore, ICF PCC

Tomasz Sławiński

11570 zł

Netto (+23% VAT)

cena dotyczy programu prowadzonego w języku polskim

kup w pakiecie i uzyskaj 5% rabatu

Każdy z modułów możesz kupić też osobno, obowiązują ceny na podstronach modułów.

Daty i lokalizacje, kiedy i gdzie program ma zostać dostarczony:

Aby zobaczyć kiedy i gdzie odbywają się poszczególne moduły przejdź do Kalendarza.

Języki, i sposoby dostarczenia:

Nasz program prowadzimy zarówno po angielsku jak i po polsku. Głównym sposobem dostarczenia programu jest praca warsztatowa na stacjonarnych lub/i wirtualnych salach szkoleniowych. Webinary, praca indywidualna, superwizje odbywają się wirtualnie. W Kalendarzu przy dacie każdego modułu znajdziesz informację jaką główną metodą jest obecnie prowadzony dany moduł.

Zamierzeni uczestnicy:

Program Become a Business Coach skierowany jest do:

 • dla osób, chcących zostać profesjonalnymi coachami zajmującymi się tematyką biznesową
 • dla managerów, chcących stosować rozmowy coachingowe w swojej pracy,
 • dla trenerów i konsultantów biznesowych, chcących wzbogacić warsztat o nowe umiejętności,
 • dla liderów HR oraz HR Business Partnerów, chcących dowiedzieć się jak jeszcze efektywniej wspierać rozwój ludzi w organizacjach.

Wymagania, które studenci muszą spełnić, aby przystąpić do programu:

Program jest skierowany do osób zaczynających swoją ścieżkę rozwoju coacha i nie stawiamy przed uczestnikami formalnych wymagań.

Cenimy w naszych przyszłych Uczestnikach:

 • zaangażowanie, otwarty umysł, chęć nauki,
 • nastawienie na wspieranie i pomoc innym,
 • zainteresowane tematyką z zakresu kompetencji miękkich, Learning and Development.
Zasady płatności czesnego i opłat
 • Po wpłynięciu Formularza Zgłoszenia w ciągu 24 godzin następuje potwierdzenie jego przyjęcia oraz zawarcie umowy z firmą Kingmakers Sp. z o.o. wraz z potwierdzeniem ceny uwzględniającej ewentualne zniżki.
 • Najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia, Kingmakers Sp. z o.o. przesyła osobie zgłoszonej fakturę proforma, na podstawie której należy dokonać opłaty za szkolenie. 
 • Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia środków na konto lub 7 dni od realizacji usługi.
 • Ostateczna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty w wyznaczonym terminie.
 • Rezerwacja miejsc w danym terminie szkolenia następuje w kolejności wpływu środków na konto Kingmakers Sp. z o.o.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności za uczestnictwo w programie w ratach. W sprawie płatności w ratach prosimy o kontakt mailowy: biuro@kingmakers.pl

Zasady dotyczące wypłat i zwrotów
 • Bezkosztowe odwołanie uczestnictwa w szkoleniu możliwe jest na podstawie pisemnie zgłoszonej informacji na mail: biuro@kingmakers.pl najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem programu.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty należnej za uczestnictwo.  W ramach zawartej umowy możliwe jest zgłoszenie udziału  innej osoby w zastępstwie bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • W przypadku odwołania uczestnictwa na mniej niż 21 dni lub nieobecności na szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia w programie szkoleniowym w innym terminie pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości 60 % opłaty za całe szkolenie.
 • Kingmakers Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących w przypadkach losowych lub odwołania szkolenia i zaproponowania uczestnikowi alternatywnego terminu tego samego programu. W przypadku odwołania szkolenia Kingmakers Sp. z o.o. zwróci całość uprzednio wniesionych opłat.

kontakt

Opiekun programu

Agata Trzebińska

Kingmakers™ Academy Manager

+ 48 607 220 055

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

X