Master Coaching

Indywidualne podejście i kompleksowe wsparcie w drodze do zdobycia akredytacji MCC

Master Coaching to kompleksowy program doskonalenia dla zaawansowanych praktyków coachingu, którzy poszukują przełomu i są gotowi przenieść swoje umiejętności na najwyższy poziom!

Pracuj z Anią Pyrek ICF MCC i Bartkiem Berendtem ICF MCC nad zrozumieniem, nie tylko wymagań, ale przede wszystkim istoty bycia coachem na poziomie MCC.

Master Coaching

Indywidualne podejście i kompleksowe wsparcie w drodze do zdobycia akredytacji MCC

Master Coaching to kompleksowy program doskonalenia dla zaawansowanych praktyków coachingu, którzy poszukują przełomu i są gotowi przenieść swoje umiejętności na najwyższy poziom!

Pracuj z Anią Pyrek ICF MCC i Bartkiem Berendtem ICF MCC nad zrozumieniem, nie tylko wymagań, ale przede wszystkim istoty bycia coachem na poziomie MCC.

Ponad 75 godzin zajęć podzielonych na dwa etapy

Formuła Blended Learning

 Merytoryka zajęć oparta na doświadczeniach praktyków

 Feedback normatywny i rozwojowy

Wprowadź swoje umiejętności na najwyższy poziom i osiągnij mistrzostwo w coachingu!

Program Master Coaching składa się z dwóch etapów i przygotowuje do akredytacji MCC:

Etap I

15 godzin wspólnej pracy nad Twoimi kompetencjami:

 • Jedno całodniowe spotkanie na żywo prowadzone przez dwóch coachów/egzaminatorów MCC, podczas którego odbędzie się 6 sesji interwizji grupowej z feedbackiem na żywo
 • 2 superwizje indywidualne (sesje i feedback na żywo lub feedback na żywo do nagranej sesji – na zasadach egzaminu wewnętrznego)
 • praca w parach (study buddy) w rolach coach-klient przeznaczaną na wymianę doświadczeń, wzajemną superwizję i ćwiczenie technik w rolach coach/klient
 • zadania domowe dobrane indywidualnie do Twoich potrzeb z monitoringiem postępów

Cena etapu I: 2400 zł netto

Etap II

60 godzin wspólnej pracy nad Twoimi kompetencjami:

 • Podczas warsztatów na żywo uczestnicy poznają zagadnienia, techniki  coachingowe, otrzymują informację zwrotną oraz mentor coaching.
 • Dwa 2-dniowe spotkania na żywo prowadzone przez dwóch coachów/egzaminatorów MCC.
 • 3 spotkania online poświęcone omówieniu i doskonaleniu kompetencji coachingowych oraz standardów wyznaczonych przez ICF na poziomie MCC.
 • Praca w parach (study buddy) w rolach coach-klient przeznaczaną na wymianę doświadczeń, wzajemną superwizję i ćwiczenie technik w rolach coach/klient.
 • 1 superwizja indywidualna (sesja z nagrania, feedback na żywo) na zasadach egzaminu końcowego.
 • Min. 3 spotkania Coaching Pub – praca grupowa nad wspólnym dla danej grupy tematem rozwojowym, weryfikowana pracą pisemną.
 • Praca indywidualna nad wybranymi przy wsparciu superwizora zagadnieniami rozwojowymi obejmująca różne techniki uczenia się, w szczególności oparta o pracę z literaturą, transkrypcjami i studium przypadków.

Co zyskasz?

 • Pogłębione zrozumienie wpływu swoich przekonań, wartości i stylu pracy na uzyskanie poziomu MCC i trwałych rezultatów w pracy z klientami.
 • Nowe spojrzenie na narzędzia coachingowe, które tworzy się razem z klientem w jego świecie. Pokażemy Ci i nauczymy, jak w coachingu MCC klient tworzy unikalne i niepowtarzalne narzędzia dla siebie.
 • Wiedzę na temat tego, jak jako coach wpływać na proces, nie ingerując w niego.
 • Wnikliwe poznanie czynników, dzięki którym będziesz pracować niskowysiłkowo i z radością, a jednocześnie na tyle subtelnie, że  Twoje interwencje nie będą zauważalne dla klienta. 
 • Możliwość praktykowania nowego sposobu samoobserwacji i autorefleksji umożliwiającego głęboki rozwój.

Dodatkowo:

 • Każdy z uczestników otrzyma feedback normatywny i rozwojowy odnoszący się do kompetencji ICF od obu coachów MCC.
 • Każdy z uczestników otrzyma feedback rozwojowy od pozostałych uczestników, doświadczonych coachów poziomu PCC.
 • Każdy z uczestników będzie miał dostęp do Klientów poprzez udział w Giełdzie Klientów oraz Karuzeli Coachingowej.
 • Zaproszenie do wzięcia udziału w Dniu Absolwenta – oficjalnym zakończeniu programu oraz bonusowym webinarze o tematyce coachingowej.
 • Dostęp do bazy Alumni Kingmakers Academy oraz zaproszenia na wydarzenia szkoły tylko dla Absolwentów, zniżki na masterclass / kursy / programy.

Master coaching to program dla:

 • Coachów z akredytacją ICF PCC (bez wymogu godzin) lub akredytacją EMCC Senior lub Master Practitioner z udokumentowanymi 500h coachingu,
 • Coachów, którzy chcą odnowić akredytację PCC lub odświeżyć swoje umiejętności w grupie i korzystać z synergii wspólnej pracy, nauki oraz zrozumieć na czym polega kolejny stopień akredytacji;
 • Coachów, którzy mają poczucie, że są gotowi do akredytacji MCC i chcą sprawdzić siebie i swoje umiejętności oraz skonfrontować się z wymaganiami akredytacji,
 • Coachów, którzy chcą przypieczętować swoją karierę uzyskując akredytację MCC i mając już dowody na to, że są na tym poziomie, potrzebują godzin Mentor Hours lub środowiskowego odniesienia się do swoich umiejętności.

Prowadzący:

Anna Pyrek, MCC

Partner Zarządzający Kingmakers oraz szef merytoryczny edukacji coachingowej i przywódczej, Master Certified Coach (MCC) certyfikowana przez International Coach Federation (ICF).

 • Anna Pyrek i Bartosz Berendt to doświadczeni coachowie MCC, wieloletni nauczyciele coachingu i egzaminatorzy z sukcesem przygotowujący innych do osiągnięcia akredytacji MCC.
 • Oboje są coachami z kilkukrotnymi odnowieniami akredytacji, również na poziomie MCC.
 • Praca z nimi to przede wszystkim transformujące feedbacki, które zmieniają zarówno kompetencje, jak i postawę coacha.
 • To co wyróżnia Anię Pyrek i Bartka Berendta w pracy indywidualnej to umiejętność widzenia gotowości coacha PCC do przejścia na kolejny etap i zdolność pokazania mu drogi jaką ma do przebycia.
 • W swojej pracy Anna Pyrek czerpie z nurtu kognitywistyki, natomiast Bartosz Berendt wykorzystuje założenia NVC. Jak o sobie mówią: „Ania operuje na umyśle, a Bartek na sercu”.
 • Współpraca z nimi opiera się każdorazowo na zaufaniu, głębi, humorze i dobrej atmosferze.

Bartosz Berendt, MCC

Certyfikowany Coach i Superwizor Coachingu Izby Coachingu, Master Certified Coach (MCC) certyfikowany przez International Coach Federation (ICF).

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

Shares
Share This
X