Master Coaching

Indywidualne podejście i kompleksowe wsparcie w drodze do zdobycia akredytacji MCC

Master Coaching to kompleksowy program doskonalenia dla zaawansowanych praktyków coachingu, którzy poszukują przełomu i są gotowi przenieść swoje umiejętności na najwyższy poziom!

Pracuj z Anią Pyrek ICF MCC i Bartkiem Berendtem ICF MCC nad zrozumieniem, nie tylko wymagań, ale przede wszystkim istoty bycia coachem na poziomie MCC.

Master Coaching

Indywidualne podejście i kompleksowe wsparcie w drodze do zdobycia akredytacji MCC

Master Coaching to kompleksowy program doskonalenia dla zaawansowanych praktyków coachingu, którzy poszukują przełomu i są gotowi przenieść swoje umiejętności na najwyższy poziom!

Pracuj z Anią Pyrek ICF MCC i Bartkiem Berendtem ICF MCC nad zrozumieniem, nie tylko wymagań, ale przede wszystkim istoty bycia coachem na poziomie MCC.

Formuła Blended Learning

Spotkania co 6-8 tygodni

 Merytoryka zajęć oparta na doświadczeniach praktyków

 Feedback normatywny i rozwojowy

Wprowadź swoje umiejętności na najwyższy poziom i osiągnij mistrzostwo w coachingu!

Program Master Coaching przygotowuje do akredytacji MCC i jest prowadzony w otwartej formule. Każdy z uczestników może wybrać warsztaty, w których chce uczestniczyć. Spotkania grupy odbywają się co 6-8 tygodni.

Etap I: Superwizja sesji coachingowej

Cena superwizji: 650 zł netto

 • Przed dołączeniem do warsztatu, uczestniczysz w indywidualnej superwizji sesji coachingowej z Anią Pyrek lub Bartkiem Berendtem (do wyboru).
 • Przesyłasz do Superwizora swoje nagranie prowadzonej przez siebie sesji coachingowej.
 • Umawiasz się na sesję feedbacku liczonego jako Mentor hours.
 • Otrzymujesz feedback normatywny i rozwojowy odnoszący się do kompetencji ICF.
 • Dostajesz od Superwizora pisemny raport.

Etap II: Otwarty warsztat

Cena warsztatu: 800 zł netto

 • Każdy warsztat dotyczy innego tematu. Ty decydujesz, w czym i kiedy chcesz uczestniczyć.
 • Spotkanie trwa 4 godziny i odbywa się zawsze na żywo. Prowadzone jest przez dwóch coachów/egzaminatorów MCC.
 • 2 godziny poświęcone są zagadnieniom i technikom coachingowym.
 • 2 godziny przeznaczone są na interwizję, podczas której otrzymasz informację zwrotną oraz mentor coaching.
 • Możliwość pracy w parach (study buddy) służąca wymianie doświadczeń, wzajemnej superwizji i ćwiczeniu technik w rolach coach/klient.
 • Po każdym warsztacie przewidziana jest praca indywidualna nad wybranymi zagadnieniami rozwojowymi. Oparta jest ona na pracy z literaturą, transkrypcjami i case studies.

Terminy w 2023 roku:

Warsztat 1 – 17.10.2023, godz. 09:00 - 13:00

Temat: Kto to mówi? Czyli system wewnętrznej rodziny. Jak rozpoznawać głosy i czerpać z nich mądrość.

Warsztat 2 – 05.12.2023, godz. 09:00 - 13:00

Temat: Prawda czy fałsz? Podwójne sygnały w coachingu. Jak pracować z niejawnymi informacjami od Klienta.

Warsztat 3 – 01.02.2024, godz. 09:00 - 13:00

Temat: Zarządzanie energią. Bezwysiłkowość i flow w MCC

Warsztat 4

Temat: Coaching schematów – jak je zauważać u Klienta a unikać projekcji własnych

Warsztat 5

Temat: Jazda obowiązkowa – integracja narzędzi i metod, przygotowanie do egzaminu, etyka w moim stylu coachingowym

Co zyskasz?

 • Pogłębione zrozumienie wpływu swoich przekonań, wartości i stylu pracy na uzyskanie poziomu MCC i trwałych rezultatów w pracy z klientami.
 • Nowe spojrzenie na narzędzia coachingowe, które tworzy się razem z klientem w jego świecie. Pokażemy Ci i nauczymy, jak w coachingu MCC klient tworzy unikalne i niepowtarzalne narzędzia dla siebie.
 • Wiedzę na temat tego, jak jako coach wpływać na proces, nie ingerując w niego.
 • Wnikliwe poznanie czynników, dzięki którym będziesz pracować niskowysiłkowo i z radością, a jednocześnie na tyle subtelnie, że  Twoje interwencje nie będą zauważalne dla klienta. 
 • Możliwość praktykowania nowego sposobu samoobserwacji i autorefleksji umożliwiającego głęboki rozwój.

Dodatkowo:

 • Każdy z uczestników otrzyma feedback normatywny i rozwojowy odnoszący się do kompetencji ICF od obu coachów MCC.
 • Każdy z uczestników otrzyma feedback rozwojowy od pozostałych uczestników, doświadczonych coachów poziomu PCC.
 • Każdy z uczestników będzie miał dostęp do Klientów poprzez udział w Giełdzie Klientów oraz Karuzeli Coachingowej.
 • Zaproszenie do wzięcia udziału w Dniu Absolwenta – oficjalnym zakończeniu programu oraz bonusowym webinarze o tematyce coachingowej.
 • Dostęp do bazy Alumni Kingmakers Academy oraz zaproszenia na wydarzenia szkoły tylko dla Absolwentów, zniżki na masterclass / kursy / programy.

Master coaching to program dla:

 • Coachów z udokumentowanymi 750 godzinami coachingu i jedną z trzech akredytacji: ICF PCC, akredytacją EMCC Senior lub Master Practitioner, akcedytacją Izby Coachingu;
 • Coachów, którzy chcą odnowić akredytację PCC lub odświeżyć swoje umiejętności w grupie i korzystać z synergii wspólnej pracy, nauki oraz zrozumieć na czym polega kolejny stopień akredytacji;
 • Coachów, którzy są gotowi do akredytacji MCC i chcą sprawdzić swoje umiejętności oraz skonfrontować się z wymaganiami akredytacji.

Prowadzący:

 • Anna Pyrek i Bartosz Berendt to doświadczeni coachowie MCC, wieloletni nauczyciele coachingu i egzaminatorzy z sukcesem przygotowujący innych do osiągnięcia akredytacji MCC.
 • Oboje są coachami z kilkukrotnymi odnowieniami akredytacji, również na poziomie MCC.
 • Praca z nimi to przede wszystkim transformujące feedbacki, które zmieniają zarówno kompetencje, jak i postawę coacha.
 • To co wyróżnia Anię Pyrek i Bartka Berendta w pracy indywidualnej to umiejętność widzenia gotowości coacha PCC do przejścia na kolejny etap i zdolność pokazania mu drogi jaką ma do przebycia.
 • W swojej pracy Anna Pyrek czerpie z nurtu kognitywistyki, natomiast Bartosz Berendt wykorzystuje założenia NVC. Jak o sobie mówią: „Ania operuje na umyśle, a Bartek na sercu”.
 • Współpraca z nimi opiera się każdorazowo na zaufaniu, głębi, humorze i dobrej atmosferze.

Anna Pyrek, MCC

Partner Zarządzający Kingmakers oraz szef merytoryczny edukacji coachingowej i przywódczej, Master Certified Coach (MCC) certyfikowana przez International Coach Federation (ICF).

Bartosz Berendt, MCC

Certyfikowany Coach i Superwizor Coachingu Izby Coachingu, Master Certified Coach (MCC) certyfikowany przez International Coach Federation (ICF).

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

Shares
Share This
X