Professional Mentoring Education

Przygotowanie do roli mentora

Odpowiedź na rosnącą rolę mentoringu i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mentorów w biznesie.

Professional Mentoring Education to jedyny w Polsce tak kompleksowy program mentoringu, koncentrujący się nie tylko na przekazaniu praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim zrozumieniu roli mentora i zdobyciu kompetencji umożliwiających tworzenie skutecznych programów mentoringowych w organizacjach. Co go wyróżnia?

Program głęboko omawiający nie tylko rolę i odpowiedzialność mentora, ale również pokazujący mentoring jako metodę rozwojową opartą na rozmowie rozwojowej i wykorzystującej wiele narzędzi coachingu. Jednocześnie pokazujący głęboką i transformującą pracę z klientem i dodawanie swojej perspektywy w sposób, który zwiększa sprawczość i samoświadomość mentee.

Intensywna formuła zajęć uwzględniająca warsztaty stacjonarne oraz materiały online opracowana tak, aby zmaksymalizować czas przeznaczony na praktykę.

Program akredytowany przez EMCC* dzięki czemu każdy uczestnik programu po jego ukończeniu będzie przygotowany do akredytacji - zarówno od strony wymaganych dokumentów jak i wiedzy oraz umiejętności.

*pierwsza edycja poddawana jest procesowi akredytacji

Merytoryka zajęć opracowana na podstawie doświadczeń zdobytych w ponad 55 edycjach programów mentoringowych, wykształceniu ponad 1500 mentorów oraz współpracy z organizacjami z Top500 w Polsce i na całym świecie.

Zajęcia prowadzone przez praktyków – mentorów z wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem biznesowym, którzy zawodowo zajmują się mentoringiem.

Program z zaprojektowaną ścieżką edukacyjną opartą na doświadczaniu i dotyczącą wejścia w rolę mentora (klasyczny mentoring rozwojowy) oraz ścieżką poświęconą wszechstronnym formom mentoringu.

Praktyczne poznanie i doświadczenie różnego rodzaju mentoringu m.in. mentoringu przedsiębiorczego, startupowego, kariery i celów, a także mentoringu rodzicielskiego – również w aspekcie biznesowym.

Dostęp do programów społecznych, które umożliwią zdobycie pierwszego praktycznego doświadczenia.

Dostęp do indywidualnego meta-mentoringu, superwizji oraz opieki tutora.

Pobierz broszurę programu!

Przekonaj się, że to program, który został stworzony właśnie dla Ciebie!

Szkoła Mentoringu skierowana jest do:

 • osób, chcących zostać profesjonalnymi mentorami,
 • wszystkich managerów wyższego szczebla, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wesprzeć rozwój współpracowników będących na wcześniejszych etapach kariery zawodowej,
 • liderów HR oraz HR Business Partnerów, chcących wdrażać skuteczne programy mentoringowe
  w swoich organizacjach.

Potrzebujesz więcej informacji?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Program na światowym poziomie dostępny na wyciągnięcie ręki!

Na rynku jest wiele niesprawdzonych informacji dotyczących mentoringu i sposobów, jak można zostać mentorem, z których nie warto korzystać. Programy Kingmakers są dla mnie źródłem sprawdzonej i praktycznej wiedzy. Sposób, w jaki przekazują wiedzę i pokazują, jak tworzyć programy mentoringowe, jest inspirujący, ale jednocześnie uwzględnia specyficzne otoczenie biznesowe organizacji.

Katarzyna Lis
Senior Procurement Operations Director – Asahi

cena programu

13200,00 

BRUTTO (23% VAT) / OSOBĘ

cena dotyczy programu
prowadzonego w języku polskim

Uczestnicy programu dowiedzą się:

 • Czym jest i na czym polega mentoring klasyczny w biznesie i nie tylko?
 • Jakie są kluczowe kompetencje w zakresie mentoringu według EMCC?
 • Jak prowadzić rozmowy rozwojowe w biznesie, aby przynosiły wymierne rezultaty w angażowaniu i utrzymywaniu kluczowych pracowników?
 • W jaki sposób wyznaczać cele rozwojowe oraz jak utrzymać skupienie mentee na ich realizacji?
 • Jakie są różnice pomiędzy mentorem, coachem i konsultantem biznesowym?
 • Jak współpracować z klientem, aby uzyskiwać głębsze zrozumienie kolejnych etapów uczenia się.
 • W jaki sposób zidentyfikować swój własny styl mentoringowy: umiejętności, postawa i przekazywane doświadczenie.
 • Co może pójść źle – najczęściej popeniane błędy w procesach mentoringowych.
 • Jak zbierać i analizować dane dotyczące skuteczności własnej praktyki w roli mentora?
 • Jakie są standardy ISMCP dotyczące pracy mentora i tworzenia programów mentoringowych opracowane i praktykowane przez EMCC.
 • Czym jest kodeks etyczny mentora i jak wpływa na relacje z mentee?
 • Jak zostać mentorem na pełen etat – praktyczne wskazówki i pułapki, które należy omijać przy przejściu na zawód mentora jako źródło utrzymania.
 • Jak tworzyć skuteczne programy mentoringowe – studia przypadku na podstawie programów
  realizowanych w oparciu o metodę Kingmakers.
 • Jak skutecznie wdrażać program mentoringowy w firmie, w tym m.in.: edukacja interesariuszy,
  przygotowanie koordynatora programu po stronie firmy, dobór par mentoringowych,
  monitorowanie efektywności.

Dlaczego warto?

Poznaj 4 powody, dla których program Kingmakers może zmienić Twoją karierę i pomóc Ci wspierać
innych na ścieżce rozwoju:

W trakcie programu uzyskasz dostęp do aktualnej i sprawdzonej w praktyce wiedzy biznesowej z zakresu modeli, procesów i technik mentoringu. Wiedzy opartej na światowych standardach European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Uzyskasz możliwość dołączenia do mentoringowych programów społecznych, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć praktyczne doświadczenie oraz poddać się procesom meta-mentoringu (indywidualne spotkanie z doświadczonym mentorem poświęcone doskonaleniu warsztatu).

Otrzymasz wsparcie w uzyskaniu akredytacji - pierwsza edycja programu jest poddana procesowi akredytacji, co oznacza, że jej uczestnicy będą mieli gotowy zestaw dokumentów i doświadczeń niezbędnych do przystąpienia do tego procesu indywidualnie.

Uzyskasz wsparcie w zrozumieniu siebie w roli mentora oraz poznasz różne aspekty mentoringu, które pozwolą Ci wybrać odpowiednią ścieżkę.

Najbliższe edycje

Aby zobaczyć kiedy i gdzie odbywają się najbliższe edycje przejdź do naszego kalendarza.

Prowadzący:

Szymon Herbeć, PCC

Executive coach, mentor, trener, partner zarządzający Kingmakers.

czytaj więcej

Aldona Królikowska, ACC

Kingmakers mentoring lead, coach, mentor, konsultant

Czytaj więcej

Małgorzata Sztejter

Executive coach & team coach, mentor i doradca biznesowy

czytaj więcej

Anna Rajtar-Klepuszewska, PCC

Coach, mentor, facylitator

czytaj więcej

Tomasz Sławiński, ACC

Coach, trener, ekspert pracy z głosem

czytaj więcej

Anna Jarzębska

Mentor, coach, ekspert ds. mentoringu

czytaj więcej

Katarzyna Orzeszek, PCC

Coach, trener coachingu i przywództwa

czytaj więcej

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

Professional Mentoring Education

Przygotowanie do roli mentora

Pobierz broszurę programu!

Przekonaj się, że to program, który został stworzony właśnie dla Ciebie!

Odpowiedź na rosnącą rolę mentoringu i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mentorów w biznesie.

Professional Mentoring Education to jedyny w Polsce tak kompleksowy program mentoringu, koncentrujący się nie tylko na przekazaniu praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim zrozumieniu roli mentora i zdobyciu kompetencji umożliwiających tworzenie skutecznych programów mentoringowych w organizacjach. Co go wyróżnia?

Program głęboko omawiający nie tylko rolę i odpowiedzialność mentora, ale również pokazujący mentoring jako metodę rozwojową opartą na rozmowie rozwojowej i wykorzystującej wiele narzędzi coachingu. Jednocześnie pokazujący głęboką i transformującą pracę z klientem i dodawanie swojej perspektywy w sposób, który zwiększa sprawczość i samoświadomość mentee.

Intensywna formuła zajęć uwzględniająca warsztaty stacjonarne oraz materiały online opracowana tak, aby zmaksymalizować czas przeznaczony na praktykę.

Program akredytowany przez EMCC* dzięki czemu każdy uczestnik programu po jego ukończeniu będzie przygotowany do akredytacji - zarówno od strony wymaganych dokumentów jak i wiedzy oraz umiejętności.

*pierwsza edycja poddawana jest procesowi akredytacji

Merytoryka zajęć opracowana na podstawie doświadczeń zdobytych w ponad 55 edycjach programów mentoringowych, wykształceniu ponad 1500 mentorów oraz współpracy z organizacjami z Top500 w Polsce i na całym świecie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zajęcia prowadzone przez praktyków – mentorów z wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem biznesowym, którzy zawodowo zajmują się mentoringiem.

Program z zaprojektowaną ścieżką edukacyjną opartą na doświadczaniu i dotyczącą wejścia w rolę mentora (klasyczny mentoring rozwojowy) oraz ścieżką poświęconą wszechstronnym formom mentoringu.

Praktyczne poznanie i doświadczenie różnego rodzaju mentoringu m.in. mentoringu przedsiębiorczego, startupowego, kariery i celów, a także mentoringu rodzicielskiego – również w aspekcie biznesowym.

Dostęp do programów społecznych, które umożliwią zdobycie pierwszego praktycznego doświadczenia.

Dostęp do indywidualnego meta-mentoringu, superwizji oraz opieki tutora.

Program na światowym poziomie dostępny na wyciągnięcie ręki!

Na rynku jest wiele niesprawdzonych informacji dotyczących mentoringu i sposobów, jak można zostać mentorem, z których nie warto korzystać. Programy Kingmakers są dla mnie źródłem sprawdzonej i praktycznej wiedzy. Sposób, w jaki przekazują wiedzę i pokazują, jak tworzyć programy mentoringowe, jest inspirujący, ale jednocześnie uwzględnia specyficzne otoczenie biznesowe organizacji.

Katarzyna Lis
Senior Procurement Operations Director – Asahi

cena programu

13200,00 

Brutto (23% VAT)

cena dotyczy programu prowadzonego w języku polskim

Uczestnicy programu dowiedzą się:

 • Czym jest i na czym polega mentoring klasyczny w biznesie i nie tylko?
 • Jakie są kluczowe kompetencje w zakresie mentoringu według EMCC?
 • Jak prowadzić rozmowy rozwojowe w biznesie, aby przynosiły wymierne rezultaty w angażowaniu i utrzymywaniu kluczowych pracowników?
 • W jaki sposób wyznaczać cele rozwojowe oraz jak utrzymać skupienie mentee na ich realizacji?
 • Jakie są różnice pomiędzy mentorem, coachem i konsultantem biznesowym?
 • Jak współpracować z klientem, aby uzyskiwać głębsze zrozumienie kolejnych etapów uczenia się.
 • W jaki sposób zidentyfikować swój własny styl mentoringowy: umiejętności, postawa i przekazywane doświadczenie.
 • Co może pójść źle – najczęściej popeniane błędy w procesach mentoringowych.
 • Jak zbierać i analizować dane dotyczące skuteczności własnej praktyki w roli mentora?
 • Jakie są standardy ISMCP dotyczące pracy mentora i tworzenia programów mentoringowych opracowane i praktykowane przez EMCC.
 • Czym jest kodeks etyczny mentora i jak wpływa na relacje z mentee?
 • Jak zostać mentorem na pełen etat – praktyczne wskazówki i pułapki, które należy omijać przy przejściu na zawód mentora jako źródło utrzymania.
 • Jak tworzyć skuteczne programy mentoringowe – studia przypadku na podstawie programów
  realizowanych w oparciu o metodę Kingmakers.
 • Jak skutecznie wdrażać program mentoringowy w firmie, w tym m.in.: edukacja interesariuszy,
  przygotowanie koordynatora programu po stronie firmy, dobór par mentoringowych,
  monitorowanie efektywności.

Najbliższe edycje

Aby zobaczyć kiedy i gdzie odbywają się najbliższe edycje przejdź do naszego kalendarza.

Szkoła Mentoringu skierowana jest do:

 • osób, chcących zostać profesjonalnymi mentorami,
 • wszystkich managerów wyższego szczebla, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wesprzeć rozwój współpracowników będących na wcześniejszych etapach kariery zawodowej,
 • liderów HR oraz HR Business Partnerów, chcących wdrażać skuteczne programy mentoringowe
  w swoich organizacjach.

Dlaczego warto?

Poznaj 4 powody, dla których program Kingmakers może zmienić Twoją karierę i pomóc Ci wspierać
innych na ścieżce rozwoju:

W trakcie programu uzyskasz dostęp do aktualnej i sprawdzonej w praktyce wiedzy biznesowej z zakresu modeli, procesów i technik mentoringu. Wiedzy opartej na światowych standardach European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Uzyskasz możliwość dołączenia do mentoringowych programów społecznych, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć praktyczne doświadczenie oraz poddać się procesom meta-mentoringu (indywidualne spotkanie z doświadczonym mentorem poświęcone doskonaleniu warsztatu).

Otrzymasz wsparcie w uzyskaniu akredytacji - pierwsza edycja programu jest poddana procesowi akredytacji, co oznacza, że jej uczestnicy będą mieli gotowy zestaw dokumentów i doświadczeń niezbędnych do przystąpienia do tego procesu indywidualnie.

Uzyskasz wsparcie w zrozumieniu siebie w roli mentora oraz poznasz różne aspekty mentoringu, które pozwolą Ci wybrać odpowiednią ścieżkę.

Prowadzący:

Szymon Herbeć, PCC

Executive coach, mentor, trener, partner zarządzający Kingmakers.

czytaj więcej

Aldona Królikowska, ACC

Kingmakers mentoring lead, coach, mentor, konsultant

Czytaj więcej

Małgorzata Sztejter

Executive coach & team coach, mentor i doradca biznesowy

czytaj więcej

Anna Rajtar-Klepuszewska, PCC

Coach, mentor, facylitator

czytaj więcej

Tomasz Sławiński, ACC

Coach, trener, ekspert pracy z głosem

czytaj więcej

Anna Jarzębska

Mentor, coach, ekspert ds. mentoringu

czytaj więcej

Katarzyna Orzeszek, PCC

Coach, trener coachingu i przywództwa

czytaj więcej

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

X