Professional Mentoring Education

Przygotowanie do roli mentora

Odpowiedź na rosnącą rolę mentoringu i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mentorów w biznesie.

Professional Mentoring Education to jedyny w Polsce tak kompleksowy program mentoringu, koncentrujący się nie tylko na przekazaniu praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim zrozumieniu roli mentora i zdobyciu kompetencji umożliwiających tworzenie skutecznych programów mentoringowych w organizacjach. Co go wyróżnia?

Program głęboko omawiający nie tylko rolę i odpowiedzialność mentora, ale również pokazujący mentoring jako metodę rozwojową opartą na rozmowie rozwojowej i wykorzystującej wiele narzędzi coachingu. Jednocześnie pokazujący głęboką i transformującą pracę z klientem i dodawanie swojej perspektywy w sposób, który zwiększa sprawczość i samoświadomość mentee.

Intensywna formuła zajęć uwzględniająca warsztaty stacjonarne oraz materiały online opracowana tak, aby zmaksymalizować czas przeznaczony na praktykę.

Program akredytowany przez EMCC* dzięki czemu każdy uczestnik programu po jego ukończeniu będzie przygotowany do akredytacji - zarówno od strony wymaganych dokumentów jak i wiedzy oraz umiejętności.

*pierwsza edycja poddawana jest procesowi akredytacji

Merytoryka zajęć opracowana na podstawie doświadczeń zdobytych w ponad 55 edycjach programów mentoringowych, wykształceniu ponad 1500 mentorów oraz współpracy z organizacjami z Top500 w Polsce i na całym świecie.

Zajęcia prowadzone przez praktyków – mentorów z wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem biznesowym, którzy zawodowo zajmują się mentoringiem.

Program z zaprojektowaną ścieżką edukacyjną opartą na doświadczaniu i dotyczącą wejścia w rolę mentora (klasyczny mentoring rozwojowy) oraz ścieżką poświęconą wszechstronnym formom mentoringu.

Praktyczne poznanie i doświadczenie różnego rodzaju mentoringu m.in. mentoringu przedsiębiorczego, startupowego, kariery i celów, a także mentoringu rodzicielskiego – również w aspekcie biznesowym.

Dostęp do programów społecznych, które umożliwią zdobycie pierwszego praktycznego doświadczenia.

Dostęp do indywidualnego meta-mentoringu, superwizji oraz opieki tutora.

Pobierz broszurę programu!

Przekonaj się, że to program, który został stworzony właśnie dla Ciebie!

Szkoła Mentoringu skierowana jest do:

 • osób, chcących zostać profesjonalnymi mentorami,
 • wszystkich managerów wyższego szczebla, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wesprzeć rozwój współpracowników będących na wcześniejszych etapach kariery zawodowej,
 • liderów HR oraz HR Business Partnerów, chcących wdrażać skuteczne programy mentoringowe
  w swoich organizacjach.

Potrzebujesz więcej informacji?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Program na światowym poziomie dostępny na wyciągnięcie ręki!

Na rynku jest wiele niesprawdzonych informacji dotyczących mentoringu i sposobów, jak można zostać mentorem, z których nie warto korzystać. Programy Kingmakers są dla mnie źródłem sprawdzonej i praktycznej wiedzy. Sposób, w jaki przekazują wiedzę i pokazują, jak tworzyć programy mentoringowe, jest inspirujący, ale jednocześnie uwzględnia specyficzne otoczenie biznesowe organizacji.

Katarzyna Lis
Senior Procurement Operations Director – Asahi

cena programu

10750 zł

netto (+23% VAT) / OSOBĘ

cena dotyczy programu
prowadzonego w języku polskim

Uczestnicy programu dowiedzą się:

 • Czym jest i na czym polega mentoring klasyczny w biznesie i nie tylko?
 • Jakie są kluczowe kompetencje w zakresie mentoringu według EMCC?
 • Jak prowadzić rozmowy rozwojowe w biznesie, aby przynosiły wymierne rezultaty w angażowaniu i utrzymywaniu kluczowych pracowników?
 • W jaki sposób wyznaczać cele rozwojowe oraz jak utrzymać skupienie mentee na ich realizacji?
 • Jakie są różnice pomiędzy mentorem, coachem i konsultantem biznesowym?
 • Jak współpracować z klientem, aby uzyskiwać głębsze zrozumienie kolejnych etapów uczenia się.
 • W jaki sposób zidentyfikować swój własny styl mentoringowy: umiejętności, postawa i przekazywane doświadczenie.
 • Co może pójść źle – najczęściej popeniane błędy w procesach mentoringowych.
 • Jak zbierać i analizować dane dotyczące skuteczności własnej praktyki w roli mentora?
 • Jakie są standardy ISMCP dotyczące pracy mentora i tworzenia programów mentoringowych opracowane i praktykowane przez EMCC.
 • Czym jest kodeks etyczny mentora i jak wpływa na relacje z mentee?
 • Jak zostać mentorem na pełen etat – praktyczne wskazówki i pułapki, które należy omijać przy przejściu na zawód mentora jako źródło utrzymania.
 • Jak tworzyć skuteczne programy mentoringowe – studia przypadku na podstawie programów
  realizowanych w oparciu o metodę Kingmakers.
 • Jak skutecznie wdrażać program mentoringowy w firmie, w tym m.in.: edukacja interesariuszy,
  przygotowanie koordynatora programu po stronie firmy, dobór par mentoringowych,
  monitorowanie efektywności.

Dlaczego warto?

Poznaj 4 powody, dla których program Kingmakers może zmienić Twoją karierę i pomóc Ci wspierać
innych na ścieżce rozwoju:

W trakcie programu uzyskasz dostęp do aktualnej i sprawdzonej w praktyce wiedzy biznesowej z zakresu modeli, procesów i technik mentoringu. Wiedzy opartej na światowych standardach European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Uzyskasz możliwość dołączenia do mentoringowych programów społecznych, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć praktyczne doświadczenie oraz poddać się procesom meta-mentoringu (indywidualne spotkanie z doświadczonym mentorem poświęcone doskonaleniu warsztatu).

Otrzymasz wsparcie w uzyskaniu akredytacji - pierwsza edycja programu jest poddana procesowi akredytacji, co oznacza, że jej uczestnicy będą mieli gotowy zestaw dokumentów i doświadczeń niezbędnych do przystąpienia do tego procesu indywidualnie.

Uzyskasz wsparcie w zrozumieniu siebie w roli mentora oraz poznasz różne aspekty mentoringu, które pozwolą Ci wybrać odpowiednią ścieżkę.

Najbliższe edycje

Aby zobaczyć kiedy i gdzie odbywają się najbliższe edycje przejdź do naszego kalendarza.

Prowadzący:

Szymon Herbeć, PCC

Executive coach, mentor, trener, partner zarządzający Kingmakers.

czytaj więcej

Aldona Królikowska, PCC
EMCC EIA Senior Practitioner

Kingmakers mentoring lead, coach, mentor, konsultant

Czytaj więcej

Małgorzata Sztejter, EMCC EIA Senior Practitioner

Executive coach & team coach, mentor i doradca biznesowy

czytaj więcej

Anna Rajtar-Klepuszewska, PCC

Coach, mentor, facylitator

czytaj więcej

Tomasz Sławiński, ACC

Coach, trener, ekspert pracy z głosem

czytaj więcej

Anna Jarzębska

Mentor, coach, ekspert ds. mentoringu

czytaj więcej

Katarzyna Orzeszek, PCC

Coach, trener coachingu i przywództwa

czytaj więcej

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

Professional Mentoring Education

Przygotowanie do roli mentora

Pobierz broszurę programu!

Przekonaj się, że to program, który został stworzony właśnie dla Ciebie!

Odpowiedź na rosnącą rolę mentoringu i zapotrzebowanie na wykwalifikowanych mentorów w biznesie.

Professional Mentoring Education to jedyny w Polsce tak kompleksowy program mentoringu, koncentrujący się nie tylko na przekazaniu praktycznych umiejętności, ale przede wszystkim zrozumieniu roli mentora i zdobyciu kompetencji umożliwiających tworzenie skutecznych programów mentoringowych w organizacjach. Co go wyróżnia?

Program głęboko omawiający nie tylko rolę i odpowiedzialność mentora, ale również pokazujący mentoring jako metodę rozwojową opartą na rozmowie rozwojowej i wykorzystującej wiele narzędzi coachingu. Jednocześnie pokazujący głęboką i transformującą pracę z klientem i dodawanie swojej perspektywy w sposób, który zwiększa sprawczość i samoświadomość mentee.

Intensywna formuła zajęć uwzględniająca warsztaty stacjonarne oraz materiały online opracowana tak, aby zmaksymalizować czas przeznaczony na praktykę.

Program akredytowany przez EMCC* dzięki czemu każdy uczestnik programu po jego ukończeniu będzie przygotowany do akredytacji - zarówno od strony wymaganych dokumentów jak i wiedzy oraz umiejętności.

*pierwsza edycja poddawana jest procesowi akredytacji

Merytoryka zajęć opracowana na podstawie doświadczeń zdobytych w ponad 55 edycjach programów mentoringowych, wykształceniu ponad 1500 mentorów oraz współpracy z organizacjami z Top500 w Polsce i na całym świecie.

Potrzebujesz więcej informacji?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zajęcia prowadzone przez praktyków – mentorów z wieloletnim i różnorodnym doświadczeniem biznesowym, którzy zawodowo zajmują się mentoringiem.

Program z zaprojektowaną ścieżką edukacyjną opartą na doświadczaniu i dotyczącą wejścia w rolę mentora (klasyczny mentoring rozwojowy) oraz ścieżką poświęconą wszechstronnym formom mentoringu.

Praktyczne poznanie i doświadczenie różnego rodzaju mentoringu m.in. mentoringu przedsiębiorczego, startupowego, kariery i celów, a także mentoringu rodzicielskiego – również w aspekcie biznesowym.

Dostęp do programów społecznych, które umożliwią zdobycie pierwszego praktycznego doświadczenia.

Dostęp do indywidualnego meta-mentoringu, superwizji oraz opieki tutora.

Program na światowym poziomie dostępny na wyciągnięcie ręki!

Na rynku jest wiele niesprawdzonych informacji dotyczących mentoringu i sposobów, jak można zostać mentorem, z których nie warto korzystać. Programy Kingmakers są dla mnie źródłem sprawdzonej i praktycznej wiedzy. Sposób, w jaki przekazują wiedzę i pokazują, jak tworzyć programy mentoringowe, jest inspirujący, ale jednocześnie uwzględnia specyficzne otoczenie biznesowe organizacji.

Katarzyna Lis
Senior Procurement Operations Director – Asahi

cena programu

10750 zł

netto (+23% VAT)

cena dotyczy programu prowadzonego w języku polskim

Uczestnicy programu dowiedzą się:

 • Czym jest i na czym polega mentoring klasyczny w biznesie i nie tylko?
 • Jakie są kluczowe kompetencje w zakresie mentoringu według EMCC?
 • Jak prowadzić rozmowy rozwojowe w biznesie, aby przynosiły wymierne rezultaty w angażowaniu i utrzymywaniu kluczowych pracowników?
 • W jaki sposób wyznaczać cele rozwojowe oraz jak utrzymać skupienie mentee na ich realizacji?
 • Jakie są różnice pomiędzy mentorem, coachem i konsultantem biznesowym?
 • Jak współpracować z klientem, aby uzyskiwać głębsze zrozumienie kolejnych etapów uczenia się.
 • W jaki sposób zidentyfikować swój własny styl mentoringowy: umiejętności, postawa i przekazywane doświadczenie.
 • Co może pójść źle – najczęściej popeniane błędy w procesach mentoringowych.
 • Jak zbierać i analizować dane dotyczące skuteczności własnej praktyki w roli mentora?
 • Jakie są standardy ISMCP dotyczące pracy mentora i tworzenia programów mentoringowych opracowane i praktykowane przez EMCC.
 • Czym jest kodeks etyczny mentora i jak wpływa na relacje z mentee?
 • Jak zostać mentorem na pełen etat – praktyczne wskazówki i pułapki, które należy omijać przy przejściu na zawód mentora jako źródło utrzymania.
 • Jak tworzyć skuteczne programy mentoringowe – studia przypadku na podstawie programów
  realizowanych w oparciu o metodę Kingmakers.
 • Jak skutecznie wdrażać program mentoringowy w firmie, w tym m.in.: edukacja interesariuszy,
  przygotowanie koordynatora programu po stronie firmy, dobór par mentoringowych,
  monitorowanie efektywności.

Najbliższe edycje

Aby zobaczyć kiedy i gdzie odbywają się najbliższe edycje przejdź do naszego kalendarza.

Szkoła Mentoringu skierowana jest do:

 • osób, chcących zostać profesjonalnymi mentorami,
 • wszystkich managerów wyższego szczebla, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wesprzeć rozwój współpracowników będących na wcześniejszych etapach kariery zawodowej,
 • liderów HR oraz HR Business Partnerów, chcących wdrażać skuteczne programy mentoringowe
  w swoich organizacjach.

Dlaczego warto?

Poznaj 4 powody, dla których program Kingmakers może zmienić Twoją karierę i pomóc Ci wspierać
innych na ścieżce rozwoju:

W trakcie programu uzyskasz dostęp do aktualnej i sprawdzonej w praktyce wiedzy biznesowej z zakresu modeli, procesów i technik mentoringu. Wiedzy opartej na światowych standardach European Mentoring & Coaching Council (EMCC).

Uzyskasz możliwość dołączenia do mentoringowych programów społecznych, dzięki czemu będziesz miał szansę zdobyć praktyczne doświadczenie oraz poddać się procesom meta-mentoringu (indywidualne spotkanie z doświadczonym mentorem poświęcone doskonaleniu warsztatu).

Otrzymasz wsparcie w uzyskaniu akredytacji - pierwsza edycja programu jest poddana procesowi akredytacji, co oznacza, że jej uczestnicy będą mieli gotowy zestaw dokumentów i doświadczeń niezbędnych do przystąpienia do tego procesu indywidualnie.

Uzyskasz wsparcie w zrozumieniu siebie w roli mentora oraz poznasz różne aspekty mentoringu, które pozwolą Ci wybrać odpowiednią ścieżkę.

Prowadzący:

Szymon Herbeć, PCC

Executive coach, mentor, trener, partner zarządzający Kingmakers.

czytaj więcej

Aldona Królikowska, PCC, EMCC EIA Senior Practitioner

Kingmakers mentoring lead, coach, mentor, konsultant

Czytaj więcej

Małgorzata Sztejter, EMCC EIA Senior Practitioner

Executive coach & team coach, mentor i doradca biznesowy

czytaj więcej

Anna Rajtar-Klepuszewska, PCC

Coach, mentor, facylitator

czytaj więcej

Tomasz Sławiński, ACC

Coach, trener, ekspert pracy z głosem

czytaj więcej

Anna Jarzębska

Mentor, coach, ekspert ds. mentoringu

czytaj więcej

Katarzyna Orzeszek, PCC

Coach, trener coachingu i przywództwa

czytaj więcej

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

X