Katarzyna Mętlak, PCC

COACH, TRENER, FACYLITATOR PROCESÓW GRUPOWYCH, TERAPEUTA SYSTEMOWY, CERTYFIKACJA COACHINGOWA ICF PCC

Doświadczenie: ponad 2000 godzin coachingowych, ponad 5000 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów.

Profil zawodowy

Katarzyna posiada doświadczenie biznesowe i menedżerskie, które budowała przez ponad 17 lat w międzynarodowych organizacjach. Ostatnie 11 lat odpowiadała za strategiczny rozwój organizacji. Jako Dyrektor Produktu oraz  Dyrektor Operacyjny  kreowała i realizowała  strategię rozwoju transportu w Polsce, obejmującą między innymi wprowadzenie na rynek nowych usług. Jakość i długoterminowa satysfakcja klientów są jej głównymi motywatorami do wdrażania zmian.

Jest doświadczonym liderem zarządzającym pionem logistycznym, a także menedżerem zespołów, które z sukcesem realizowały swoje cele. Jej wyjątkowo wysoka świadomość przywódcza w połączeniu ze skutecznością biznesową doprowadziły ją do miejsca, w którym podjęła decyzję o zmianie w karierze zawodowej w kierunku rozwijania organizacji poprzez rozwój jej liderów.

Od 2009 prowadzi praktykę coachingową z klientami indywidualnymi oraz zespołami. W przeważającej części pracuje z wyższą kadrą menedżerską nad rozwojem dojrzałości biznesowej opartej na samoświadomości i systemowym podejściu do zmiany. Jest coachem, który wspiera klientów w głębokiej transformacji potrzebnej do osiągnięcia długofalowej efektywności i satysfakcji z realizowanej ścieżki kariery i rozwoju. 

Pracuje w języku polskim.

Obszary specjalizacji

 • Coaching indywidualny i zespołowy
 • Executive coaching i mentoring
 • Transformacja przywódcza, objęcie nowej roli, dojrzałość menedżerska
 • Zarządzanie zmianą, budowanie zaangażowania i motywacji w procesie zmiany
 • Komunikacja nastawiona na docenienie, współpracę, budowanie relacji
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Budowanie i integrowanie zespołów wokół wspólnych celów, norm i wartości

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia

 • Certyfikowany terapeuta Life Flow Therapy – zmiany stanów świadomości
 • Certyfikowany terapeuta zmiany perspektwy Embrace Therapy
 • Certyfikowany Terapeuta Systemowy
 • Akredytowany konsultant w zakresie IE oraz stylów przywódczych wg HayGroup
 • Certyfikat ukończenia TRANSFORMING COMMUNICATION®
 • International Coach Federation – certyfikacja na poziomie PCC
 • Psychologia w biznesie – model PEB – aspekty poznawcze, emocjonalne i behawioralne
 • Certyfikowany Coach i Trener Agile Managerial & Organizational
 • Absolwentka szkoły coachingu CoachWise
 • Certyfikowany Trener i Doradca Biznesu, Laboratorium Psychoedukacji
 • Zarządzanie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

 • 2017 – obecnie: Kingmakers Coach i Mentor
 • 2012 – obecnie: Business Owner, Founder MBR & LOVE in BUSINESS
 • 2008 – obecnie: Mentor Top Young 100 dla PSML – Polish Supply Management Leaders
 • 2010 – obecnie: Mentor Youth Business Poland
 • 2000 – 2012: WINCANTON National Network & Transport Director, Country Director of Site Operations
 • 1997 – 2000: KUEHNE  NAGEL Transport Manager
Shares
Share This
X