Tomasz Sławiński, PCC

BIZNES & TEAM COACH, TRENER, CERTYFIKACJA COACHINGOWA ICF PCC

Doświadczenie: ponad 800 godzin coachingowych, ponad 2 500 godzin przeprowadzonych szkoleń i warsztatów.

Profil zawodowy

Jest coachem biznesowym, zespołowym oraz praktykiem w realizacji indywidualnych programów coachingowych. Wspiera rozwój kompetencji zarządczych, komunikacyjnych i organizacyjnych. Przygotowuje liderów i towarzyszy im w procesie awansu i obejmowaniu nowych stanowisk. Realizuje projekty związane z rozwojem osobistym i zawodowym. Specjalizuje się w rozbudowanych programach team coachingowych, które są skoncentrowane na celach zespołowych uwzględniających oczekiwania istotnych interesariuszy w organizacji. 

Prowadzi warsztaty dla zespołów i ich szefów, połączone z sesjami rozwojowo-feedbackowymi. W pracy team coachingowej bazuje na diagnostyce zespołowej i indywidualnej, która stanowi istotny punkt odniesienia dla rozwoju potencjału zespołu i jednostki. W roli coacha zadaje dociekliwe pytania, rzuca wyzwania, dzieli się doświadczeniami, narzędziami i technikami, które prowadzą liderów do osiągania zamierzonych celów oraz wewnętrznej transformacji. Jego mocną stroną coachingu jest empatia, umiejętność głębokiej i wszechstronnej pracy z klientami oraz prowadzenie ich do trwałej transformacji.

Kontakt:

+48 794 780 990

Posiada 7 letnie doświadczenie jako trener i doradca w projektowaniu i realizacji rozwiązań wspierających cele biznesowe. Jest certyfikowanym Coachem Gallup Certified Strenghts. Prowadzi warsztaty rozwojowe dla menedżerów wszystkich szczebli organizacji, włącznie z poziomem zarządów. Specjalizuje się w rozwoju zespołów, menedżerów, rozwoju pracowników o wysokim potencjale (grupy Hi-Po) oraz projektach zmianowych. Jest również trenerem w Kingmakers Academy gdzie uczy coachingu przyszłych coachów oraz coachingowych umiejętności grupy managerów. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim. 

Na ścieżkę coachingową wkroczył po kilkunastu latach kariery solisty operowego w Szwajcarii, w Opernhaus Zurich. Praca w międzynarodowym środowisku, w organizacji, która opiera swój sukces na najwyższych standardach tak etycznych jak i profesjonalnych ukształtowała jego podejście do pracy opierając je na sumienności, konsekwencji oraz jednoznacznemu zdeterminowaniu na rezultat rozpoczynanych działań. Jednocześnie wieloletnia, codzienna współpraca z liderami światowej kultury i sztuki rozwinęła w nim do ponadprzeciętnego poziomu wrażliwość, uważność, szybkość wnikliwej analizy oraz myślenie kreatywne daleko wykraczające poza utarte ścieżki.  

Pracuje w języku polskim i angielskim.

Obszary specjalizacji

 • Coaching indywidualny 
 • Executive Coaching
 • Coaching przywództwa
 • Team Coaching – Budowanie i integrowanie zespołów
 • Wsparcie we wdrożeniu lidera do nowej roli w organizacji, w tym świadome rozwijanie skutecznego stylu zarządzania
  i  przywództwa (OnBoard Coaching)
 • Programy rozwoju talentów – Gallup (indywidualnie i w zespole) 
 • Przywództwo partycypacyjne i zarządzanie
 • Facylitacja i moderacja spotkań
 • Diagnostyka indywidualna i zespołowa na bazie PRISM
 • Indywidualne i grupowe sesje superwizyjne
 • Budowanie kultury feedbacku i feedforward
 • Coachingowy i mentoringowy styl zarządzania (menedżer mentorem, narzędzia coachingowe lidera) 
 • Komunikacja nastawiona na docenienie, współpracę, budowanie relacji
 • Programy mentoringowe

Wykształcenie, akredytacje, profesjonalne uprawnienia

 • International Coach Federation – certyfikacja na poziomie PCC
 • Akredytacja Izby Coachingu
 • Gallup Certified Strenghts  Coach
 • PRISM Practitioner
 • Kingmakers™ Trener Experiential Learning – Szkoła Trenerów Biznesu
 • Leadership Development Intensive (LDI) – Scherer Leadership International
 • Absolwent podyplomowych studiów „Coaching i Mentoring w organizacjach” Uniwersytetu Łódzkiego
 • Mistrz gier i symulacji warsztatowych (Ignifer Labs)
 • Absolwent Aix-en-Provence Music Academy
 • Absolwent Internetaional Opera Studio Zurych
 • Mgr. Sztuki – im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Wydział Wokalno – Aktorski

Doświadczenie zawodowe

 • 2016 – obecnie – Coach biznesowy i zespołowy, Trener biznesu
 • 2017 – 2022 – Head of Kingmakers™ Academy
 • 2005 – 2014 – Opernhaus Zurich, solista

Wybrani Klienci według branż

 • E-COMMERCE: OLX, Allegro, Wirtualna Polska
 • FARMACEUTYCZNA / MEDYCZNA: Polpharma Biologics, Polpharma
 • FINANSOWA: Aviva, BNP Paribas, mBank, Santander
 • FMCG / RETAIL: Rossmann
 • IT/TELCO/NOWE TECHNOLOGIE: CC Porter, Huuuge Games
 • DORADZTWO: PwC, Deloitte, EY
 • MOTORYZACYJNA: Flixbus
 • SEKTOR PUBLICZNY: Uniwersytet Łódzki
 • INNE: A&O
Shares
Share This
X