program

Development dialogue in business

Development Dialogue in Business to 3 dniowy intensywny trening umiejętności coachingowych skoncentrowany na przekazaniu technik, metod i narzędzi celowego i inspirującego rozmawiania w biznesie.

Ten program to nauka dialogu, który rozwija rozmówcę, pozwala mu przyjrzeć się swoim planom i aspiracjom z nowych perspektyw, pomaga lepiej zrozumieć siebie i swoje otoczenie biznesowe i jednocześnie prowadzi do jasno określonych celów i rezultatów poprzez zaplanowanie i wdrożenie konkretnych działań.

Ważne informacje o programie

Jeżeli brakuje Ci jakiś informacji jesteśmy tutaj żeby Ci pomóc

Najbliższe edycje

Aby zobaczyć kiedy i gdzie odbywają się najbliższe edycje przejdź do naszego kalendarza.

odbiorcy

Dla kogo?

Czerpiąc z różnorodności talentów, zasobów, doświadczeń i punktów widzenia oraz umiejętnie nią zarządzając do naszego intensywnego programu zapraszamy:

 • liderów zarządzający, chcących podnosić umiejętności przywódcze poprzez rozmowy rozwojowe,
 • managerów i team leaderów, chcących stosować rozmowy coachingowe w swoich zespołach,
 • liderów HR oraz HR Business Partnerów, chcący dowiedzieć się, jak jeszcze efektywniej wspierać
  rozwój ludzi w organizacjach.

ZAKRES MERYTORYCZNY

Co zawiera program?

Nasz trening został tak zaprojektowany, by jak najpełniej odpowiedzieć na wyzwania współczesnych managerów oraz liderów. Zawiera zatem zarówno elementy niezbędnej wiedzy teoretycznej w postaci pigułek wiedzy oraz sesji symulacyjnych – demo a także zróżnicowane formy ćwiczeniowe – zadania indywidualne, zadania w parach i małych podgrupach czy moderowane dyskusje.

Treści programowe przewidziane w ramach treningu obejmują:

Wstęp do metody coachingowej
 • typy rozmów w biznesie,
 • definicja i główne założenia rozmów rozwojowych,
 • 5 naukowo udowodnionych powodów dla których warto rozmawiać.
Prezentacja autorskiego modelu coachingu Kingmakers™
 • zasady,
 • elementy rozmowy rozwojowej,
 • wiedza, umiejętności i postawa coacha.

Sesje demo coachingu wraz z grupowym omówieniem.

Treningi umiejętności
 • zarządzanie rozmową i sobą w dialogu,
 • zadawanie pytań do sedna,
 • aktywne słuchanie,
 • stawianie celów i wyznaczanie rezultatów,
 • odzwierciedlanie uczuć i emocji oraz docenianie rozmówcy,
 • dokonywanie przeglądu postępów,
 • prawidłowe zakończenie rozmowy rozwojowej.
Zasady, techniki i metody oraz ćwiczenia w parach z prowadzenia rozmów
 • o dążeniach i aspiracjach,
 • o rzeczywistości,
 • o opcjach i możliwych scenariuszach,
 • o planowaniu i mobilizacji do działania.

KORZYŚCI

Po co?

Uczestnik programu Development Dialogue in Business:

 • Pozna typy rozmów w biznesie i ich cechy.
 • Nauczy się skutecznie kierować rozmową oraz zarządzać sobą w dialogu.
 • Doświadczy i będzie potrafił przełożyć na swoją codzienną praktykę zawodową coachingowe
  metody i techniki rozmawiania, w oparciu o autorski model Kingmakers™.
 • Zwiększy swoją świadomość na temat tego, jakim rozmówcą jest i jakim rozmówcą chce być.
 • Pozna swoje obszary rozwojowe w tym zakresie.

Prowadzący:

Anna Pyrek

Przywódca, executive coach MCC ICF, mentor, trener, pasjonatka autentycznego przywództwa partycypacyjnego, Partner Zarządzający Kingmakers.

czytaj więcej

Szymon Herbeć

Przywódca, executive coach PCC ICF, mentor, trener, edukator i pasjonat mentoringu. Partner Zarządzający Kingmakers.

czytaj więcej

Katarzyna Orzeszek

Trener coachingu i przywództwa. Executive coach i liderka przywództwa opartego na partnerstwie biznesowym i zaufaniu.

czytaj więcej

Tomasz Sławiński

Coach z pasji i wyboru, były aktor i solista Opery w Zurychu. Obecnie trener i konsultant programów mentoringowych oraz Social Media Manager w Kingmakers™.

czytaj więcej

Pakiet standard

3690,00 

brutto / osobę

cena dotyczy programu prowadzonego w języku polskim

 • 3 dniowy trening umiejętności komunikacyjnych i przywódczych prowadzony przez 2 doświadczonych trenerów coachingu akredytowanych w ICF w grupach max 14 osób. Warsztaty obejmują: naukę i praktykę nowych technik oraz narzędzi coachingowych, superwizję, interwizję oraz informację zwrotną.
 • Indywidualne wsparcie Tutora przed oraz po warsztacie.
 • 4 webinary prowadzone przed doświadczonego trenera coachingu.
 • 1 interwizja grupowa (sesja coachingu prowadzona przez kursanta na forum grupy wraz z omówieniem).
 • 1 superwizja grupowa (coaching prowadzony przez kursanta z indywidualnym omówieniem i feedbackiem od superwizora)
 • Możliwość pracy rozwojowej study-buddy (z innym uczestnikiem).
 • Pogłębiona informacja zwrotna od jednego z prowadzących na podstawie obserwacji kursanta.

Pakiet silver

5045,00 

brutto / osobę

cena dotyczy programu prowadzonego w języku polskim

 • Pełen pakiet Standard.
 • 1 sesja superwizji z tutorem Kigmakers™ – doświadczonym coachem biznesowym na poziomie PCC na podstawie przesłanego nagrania rozmowy rozwojowej w biznesie. Dokładne omówienie rozmowy, udzielenie wskazówek i rekomendacji rozwojowych.

kontakt

Opiekun programu

Jan Grzanka

Kingmakers™ Academy Assistant

Zgoda na przetwarzanie danych (wymagane)

Zgody marketingowe

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt email: biuro@kingmakers.pl.

X