Anna Klepaczko

Coach, Nauczyciel, DYDAKTYK I TEORETYK LITERATURY

45 godzin coachingu indywidualnego, 10 godzin szkoleniowych, 4800 godzin konsultacji i porad pedagogiczno-wychowawczych.
O siebie mówi: „Jestem pasjonatką towarzyszenia ludziom w rozwoju oraz procesie zmiany i odkrywania w sobie tożsamości, siły i piękna. Idę blisko człowieka, ale staram się nie wyprzedzać go, być „krok za” – stąd fascynacja coachingiem. Kiedy trzeba jednak – szczególnie w pracy z młodymi ludźmi – korzystam także z doświadczeń mentoringu – wszystko po to, żeby po niedługiej chwili iść „ramię w ramię”, a zaraz potem puścić w wolności tego, komu towarzyszę, w podróż samoświadomego decydowania, wybierania i podejmowania wyzwań codzienności, a tym samym skutecznego realizowania marzeń.”

Od 2019 prowadzi praktykę coachingową. Jest ambasadorem przywództwa i zarządzania opartego na partnerstwie i zaufaniu. Wspiera ludzi w zmianach pracując na ich talentach i mocnych stronach. Świetnie potrafi zarządzić sobą w czasie, docenia pracę zadaniową, opartą na celach krótko i długoterminowych, ale nie ucieka także od intuicyjnego rozwiązywania problemów, uczenia pracy symultanicznej oraz znajdowania rozwiązań dzięki obcowaniu z kulturą. Jej pasją są obszary motywacji do rozwoju i podnoszenia kompetencji, relacji i efektywności w zespole. Jej misja to wspieranie ludzi w budowaniu pewności siebie i towarzyszenie im w zmianie.

Kontakt:

+48 692 133 012

10 lat doświadczenia pracy w edukacji na uczelni wyższej i kolejne 10 pracy z młodzieżą licealną nauczyło ją zarządzania rozproszoną strukturą wielu zespołów, w których zmiana jest podstawą istnienia i rozwoju, a jednoczesne balansowanie między rozwojem indywidualnym a wzrostem grupy daje najlepsze rezultaty. Przygotowując do egzaminów państwowych (maturalnego, licencjackich i magisterskich) uczy zarządzania jakością i efektywnością operacyjną, prowadzi ludzi do zmiany polegającej na wzroście zarówno treści merytorycznych, jak i przemiany osobistej, która jest podstawą kreatywności i tworzenia oraz kształtowania rzeczywistości opartej na wartościach. Pracuje wieloma technikami, które dostosowuję zawsze do potrzeb zarówno jednostki, jak i zespołu.

Obszary specjalizacji

  • Praca na talentach i mocnych stronach
  • Wykorzystywanie technik odkrywania tożsamości w kliencie
  • Wsparcie przyszłych managerów, lekarzy, nauczycieli, prawników, sprzedawców w obejmowaniu nowych ról i budowaniu nowych kompetencji
  • Coachingowy styl zarządzania
  • Efektywne zarządzanie jednoczesnym rozwojem osobistym i wspólnotowym w zespole
  • Zarządzanie konfliktem
  • Efektywność zespołu i budowanie relacji
  • Mentoring i tutoring w kulturze i wychowaniu
  • Wykorzystywanie procesów behawioralnych w procesie zmiany
  • Holistyczne podejście w procesie zmiany
Shares
Share This
X